Elefanten i rummet är enligt wikipedias definition ”ett bildligt uttryck för något som är påtagligt för alla människor i en grupp, men som man undviker att prata om.”

Automatisera bort tidskrävande manuellt arbete

Visste du att du kan automatisera bort väldigt många av dina tidskrävande ekonomiska processer ?

Med Visma.NET ERP kan du enkelt automatisera ditt flöde av leverantörsfakturor, alla fakturor oavsett vilken form de skickas i. Allt sköts av en fakturaväxel och fakturan skickas direkt in i systemet.

Automatisering av leverantörsfakturor är enkelt att komma igång med och sparar väldigt mycket tid, med Visma.NET Approval hanterar du även attestflödet och kortar ner tiden från ankomst till betalning.
Steg för steg får du bort den manuella hanteringen och fokus hamnar istället på att hantera avvikelser.

I  Vismas digitaliseringsindex 2017 får du en inblick i hur långt andra företag har kommit i arbetet med digitalisering, andra områden som rapporten belyser närmare är:

– Utgående fakturor
– Reseräkning till lön
– Tidrapportering till lön
– Automatiskt uppdaterade nyckeltal

Vilka elefanter vill du effektivisera bort ?

BOKA ETT MÖTE