Ett brett utbud av brandlarm och utrymningssystem

Vi erbjuder ett brett utbud av brandlarms- och utrymningssystem med hög känslighet och driftsäkerhet, anpassade efter din verksamhet. Vi kan leverera allt ifrån interaktiva, analoga, adresserbara system där säkerhetskraven är mycket höga, till prisvärda små och medelstora system. Våra system kännetecknas av användarvänlighet, driftsäkerhet, enkel installation och enkelt underhåll.

En välfungerande anläggning måste vara korrekt projekterad, installerad och underhållen. Lagar och förordningar lägger ett stort ansvar på installatören och det ställs därför stora krav på vem som får lov att installera en godkänd brandlarmanläggning. Vi har den kunskapen.

  • Enkelt underhåll

  • Användarvänligt

  • Hög driftsäkerhet

  • Enkel installation

Vi kan brandlarm – kontakta oss idag!

Brandlarm räddar liv

Ett branddetekterings- och brandlarmsystem i sig skyddar inte mot brand men det är en viktig del i ditt totala brandskydd. Ett branddetekterings- och brandlarmsystems uppgift är att tidigt detektera en brandhändelse och ge information så att korrekta åtgärder kan vidtas. Detta är viktigt för att rädda liv och minimera skador på egendom om olyckan är framme.