Loading...
Personal2019-07-29T10:13:27+02:00

Det är vi som jobbar på Trestads Telemontage

Jörgen Torstensson
Jörgen TorstenssonVD/Arbetsledning / Försäljning
Camilla Westdahl
Camilla WestdahlEkonomiansvarig

Det är vi som jobbar med säkerhet & fiber

Håkan Stoll
Håkan StollArbetsledning / Controller
Olof Johansson
Olof Johansson Tekniker
Martin Zell
Martin Zell Tekniker
Björn Bourne
Björn Bourne Tekniker
Johan Kortekangas
Johan KortekangasTekniker
Dennis Blix
Dennis BlixTekniker
Björn Carlsson
Björn CarlssonTekniker

Det är vi som jobbar med fordonsmontering

Tomas Eidbring
Tomas EidbringArbetsledning / Försäljning
Anto Klindic
Anto KlindicTekniker
Ali Mohamadi
Ali MohamadiTekniker