Vi är Trestads Telemontage

Det är vi som jobbar på kontoret och i butiken

Jörgen Torstensson
Jörgen TorstenssonVD / Arbetsledning / Försäljning
Tommy Gustavsson
Tommy GustavssonAccount Manager
Maria Göranson
Maria GöransonKoordinator / Kundtjänst
Annelie Carlsson
Annelie CarlssonEkonomi

Det är vi som jobbar med säkerhet och fiber

Håkan Stoll
Håkan StollArbetsledning / Controller / Certifierad tekniker trygghetslarm
Olof Johansson
Olof Johansson Certifierad tekniker passagesystem
Martin Zell
Martin Zell Brandlarmskonsult / Tekniker
Nicolas Borg
Nicolas BorgBrandlarmstekniker
Björn Bourne
Björn Bourne Certifierad tekniker fiber
Johan Kortekangas
Johan KortekangasCertifierad tekniker fiber
Dennis Brix
Dennis BrixSäkerhets- / Kamerasystem tekniker

Det är vi som jobbar med fordonsmontering

Tomas Eidbring
Tomas EidbringArbetsledning / Försäljning
Fredrik Andreasson
Fredrik AndreassonTekniker
Anto Klindic
Anto KlindicTekniker
Ulf Pettersson
Ulf PetterssonTekniker