Passagesystem

Allt fler företag inser idag att de behöver en bättre kontroll över vilka som besöker företaget. Fördelarna med ett bra passersystem är uppenbara.

Läs mer om passagesystem

Brandlarm

Vi erbjuder ett brett utbud av brandlarms- och utrymningssystem med hög känslighet och driftsäkerhet, anpassade efter din verksamhet.

Läs mer om brandlarm

Kameraövervakning

Skapa en tryggare miljö med kameraövervakning, säkerhet dygnet runt. Vi anpassar system för butiker, industri, kontor och bostäder.

Läs mer om kameraövervakning

Inbrottslarm – ett effektivt sätt att avskräcka

Ett bra och rätt installerat inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad. Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats för larmet. Det är som allra mest effektivt när det avskräcker att faktiskt ens försöka ta sig in i dina lokaler.

Det finns en del att tänka på när man skall installera ett säkerhetssystem bl.a. behöver du ansöka om tillstånd för larm. Vi har arbetat med larminstallationer i många år och hjälper dig igenom hela processen.

Integrera ditt inbrottslarm med andra system
Tekniken erbjuder idag stora möjligheter till skräddarsydda anpassningar och integrering med andra system, såsom passagekontroll, kameraövervakning, överfallslarm och utrymningslarm.

Utifrån en analys av behov och risker som görs tillsammans med er, så kan vi utforma en anläggning i rätt skyddsnivå. För i slutändan är det trygghet och ekonomi det handlar om.

Trygghetssystem för äldrevården

Trestads Telemontage var certifierad partner till Care Tech i över (10år), 2015 Förvarade Caretech av Doro Care, 2015 såldes Care Techs system CT5000 till Phoniro som har fortsatt att utveckla systemet med tex Mobil Display där larm sänds i en app i mobiltelefonen via WIFI. Phoniro har även utvecklat en Brygga Phoniro 6000 som kan anslutas till befintligt CT5000 system, Phoniro 6000 systemet kan implementeras med både Mobiltelefon eller Dect system som larm mottagare, ett mycket flexibelt system och ett välkommet tillskott som uppgradering till ett mycket stabilt befintligt 5000 system. Vi har fortsatt att installerat, uppgraderat och servat våra kunder över 15 år och hjälper gärna till att titta på kostnadseffektiva lösningar.

Lösningar för hemmaboende
Trestads Telemontage AB samarbetar med Doro Care på Trygghetslarm i hemmen, Analoga Trygghetstelefoner som går på telefonabonnemang ersätts nu mer mot Digitala Trygghetstelefoner som går via GSM nätet. Läs mer på www.care.doro.se

Kontakta oss för mer information