Trygghetssystem för äldrevården

Trestads Telemontage är certifierad partner till Care Tech (10år). Care Techs produkter är innovativa och andvänds i stora delar av Europa och ger såväl brukare som vårdpersonal och anhöriga trygghet.

Trygghetssystem för hemmaboende
Trygghetssystem för servicehus/vårdhem
Larmmottagare för mobil samt fasta mottagare.
System för Planering och uppföljning av vårdarbete, I- CARE

Vi åtar oss att utforma avancerade larmorganisations-
utredningar för att åstadkomma en så optimal hantering av externa/interna larm som möjligt (primära, sekundära, tekniska).

Lösningar för Hemmaboende

Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Grace med radio larmknappar och en mängd tillbehör ger Er en enkel och för olika behov direktanpassad lösning.

Lösningar för Vårdboenden

Care Tech 5000 system är ett av de mest flexibla och driftsäkra systemet på marknaden. Med eller utan tal och en bra loggdatalösning som ger information om alla aktuella händelser.
Larmmottagning i egen regi eller tillsammans med större larmmottagning typ SOS m.fl.
Vi skräddarsyr Era behov med standard produkter från Care Tech . mobil larmmottagning eller fast eller kombinationer beroende av Era utförargruppers behov. En grundläggande konsultinsats är ett måste för att säkra att alla larm behandlas och dokumenteras.

I-CARE

Planering och uppföljning av vad som skall ske, sker, har skett, av vem, när och hur. Önskemål och krav för rättvis resursfördelning. Även här krävs en Workshop med en konsultinsats innan teknik och programvaror levereras.

Helheten

Egen välutbildad personal med lokalt servicelager i Uddevalla samt åtkomliga alla dygnets 24 timmar detta ger er Trygghet och Besvärsfrihet. Tveka inte att kontakta oss samt gå in på www.caretech.se och läs mer om lösningarna.