En organisatorisk översikt

Kärnprocesser

 • Marknadsföring/försäljning
 • Offerter/inköp/beredning
 • Service/underhåll
 • Installation
 • Konsulting/utbildning

Stödprocesser

 • Administration/ledning
 • Personaladministration
 • Ekonomi
 • Metod/teknik

Verksamhetsområden

 • Tele/larm
 • Nätverk/data
 • Telekommunikation
 • Trygghetssystem

Organisation

 • Organisationen formas ur den processflödesinriktade verksamheten.
 • Ledningsgrupp
 • Processansvariga

Medarbetarutveckling

 • Målet för varje medarbetares kompetensutveckling är att uppnå en ”trekantig” profil.

Kvalitet

 • Hela företaget kvalitetssäkras i enlighet med upprättad kvalitetspolicy (ISO).

Leveransprecision

 • Varje kundorder ska säkras i syfte att hålla utlovad leveranstid. Det innebär att varje process ska dimensioneras och i övrigt utformas därefter.

Personal

 • 18 st. personer är idag engagerade hos TT och vi har ytterligare planerade rekryteringar inom närmaste 12-månadersperiod.