Vi tänker på miljön

Vi tänker på miljön. På många sätt är vi duktiga redan nu men målet är att hela tiden bli bättre. Idag telefonkonfererar vi istället för att ta en taxi till mötet. Vi arbetar hemifrån istället för att sätta oss i bilkön. Vi tänker smart! Modern teknik är ett enkelt sätt att minska miljöpåverkan från transporter och samtidigt minimera energiförbrukningen.

Vi vill inspirera leverantörer och kunder

Dialect prioriterar samarbeten med leverantörer och operatörer som arbetar aktivt med miljöfrågor och tar ansvar för sina produkters miljöpåverkan. I förlängningen vill vi kunna påverka materialvalet, utformningen och användandet av de produkter vi säljer. En  viktig del i arbetet är därför att se till att relevant och uppdaterad information om våra produkters miljöegenskaper alltid finns tillgänglig för både personal och kunder.

Hela verksamheten omfattas

Sist men inte minst ser vi till att allmänt och farligt avfall omhändertas, återanvänds eller återvinns på ett så miljöanpassat sätt som möjligt. Vi utgår kort sagt från att tillämpa miljölagar och krav i alla delar av verksamheten. Och vi ser till att utvecklas varje dag. Allt för att ta mesta möjliga hänsyn till miljön.

Vill du ha mer information om vad Dialect gör eller vill du själv bli certifierad. Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är resultatet av vad våra kunder upplever som kvalitet.

  • Genom att följa upp leveranser, åtaganden, eftermarknad med s.k. Nöjd-kundsamtal minst en gång/år och kund.
  • Information om kundernas upplevelser kommuniceras internt till alla anställda på arbetsplatsmöten samt mot våra leverantörer vid leverantörsträffar.
  • Kvalitetsarbetet påverkas av vår affärsidé att: Trestads Telemontage har till syfte att ta tillvara samt utveckla upparbetad kompetens inom tele, datanät, telekommunikation och säkerhetslösningar så att företag och organisationer inom Västra Götaland kan bli effektivare och konkurrenskraftig med stöd av kostnadseffektiva väl fungerande anläggningar.
  • ISO 14001 är vårt mål inom Dialect (rikstäckande företag), samt att allt kvalitetsarbete behandlas utefter dessa normer.

Kvalitetspolicy granskas/ev. revideras min 1 ggr/ år.
Uddevalla 2005-12-12

Godkänd av VD Christofer Hedin