Inbrottslarm – ett effektivt sätt att avskräcka

Ett bra och rätt installerat inbrottslarm är ofta ett nödvändigt komplement till det mekaniska inbrottsskyddet i en byggnad. Dess uppgift är att snabbt detektera obehöriga intrång och därefter påkalla rätt insats för larmet.Det är som allra mest effektivt när det avskräcker att faktiskt ens försöka ta sig in i dina lokaler.

Det finns en del att tänka på när man skall installera ett säkerhetssystem bl.a. behöver du ansöka om tillstånd för larm. Vi har arbetat med larminstallationer i många år och hjälper dig igenom hela processen.

  • Väktarutryckning
  • Polis
  • Interna larm
  • Visuell fjärrövervakning med kameror m.m.

Integrera ditt inbrottslarm med andra system

Inbrottslarm detektor

Tekniken erbjuder idag stora möjligheter till skräddarsydda anpassningar och integrering med andra system, såsom:

  • Passagekontroll
  • Kameraövervakning
  • Överfallslarm
  • Utrymningslarm

Utifrån en analys av behov och risker som görs tillsammans med er, så kan vi utforma en anläggning i rätt skyddsnivå.
För i slutändan är det trygghet och ekonomi det handlar om.